Røg alarm

Røgalarmen er gået i gang,  hvad skal jeg gøre hvis det er utilsigtet alarm.

Foto: Røgalarm ei 146

Røgalarmen er forbundet  med hinanden fra kælder til loftrum

Den alarm der har udløst alarmen vil blinke RØDT hurtig,  den skal du finde og trykke på stille knappen rund  knap i mitten  i 20 sekunder  (det vil føles som langt tid under disse KRAFTIGE LYD  forhold)

derved mindskes detektorens følsomhed og alarmeringen ophører. Medens detektorens følsomhed er nedsat blinker den røde lysdiode hvert 10. sekund i stedet for som normalt hvert 40. sekund. Efter ca.10 minutter retablerer detektoren sig automatisk til normal følsomhed.

 

Bemærk i opgang Strandboulevarden 64, er der opsat 3 alarmer som er plaseret på loftet, 2 er opsat 5,sal tv indenfor i en privat bolig, den 3 er under taget hvor man skal op via  loftlemmen hovedtrappen 5 sal

Med de nye regler i bygningsreglementet for Etageejendomme og små huse er det besluttet, at alt nybyggeri efter den 1. december 2004 skal være udstyret med en Røgalarm detektor, der er 230V forsynet og har et 9V batteri til nødstrømsforsyning. (se video hvordan man skifter batteri)

Den nye Ei Professinal serie kan leveres både med udskifteligt 9 V batteri og med fast genopladelige 9 V Lithium batteri celler.

Når en røgalarm har været monteret i en periode skal den rengøres. Ellers kan den give anledning til unødige alarmer. Det kan være støv, spindelvæv og/eller fluer der får alarmen til at gå i gang. Se nedenstående vejledning ang. rengøring af røgalarmer.

RENSNING AF RØGALARMER
ADVARSEL: For at undgå elektriske stød skal forbindelsen til 230V afbrydes i gruppetavlen inden følgende rengørings instruktion følges. Rengør detektoren regelmæssigt, især hvis den er placeret i støvede områder. Anvend det smalle mundstykke til støvsugeren for at fjerne støv, insekter og spindelvæv fra sider og dæksel åbninger, hvor røg og varme kan komme ind i detektoren. For at rengøre dækslet aftørres dette med en fugtig klud. Eftertør dækslet med en tør og fnugfri klud.

ADVARSEL: Overmal aldrig detektoren!

Anden form for rengøring end den ovenfor beskrevne er ikke nødvendig af brugeren.
Reparation, hvis nødvendigt, må kun foretages af producenten, eller af en af denne eller
Solar A/S udpeget installatør.
LAP-SIKKERHED ApS, august 2006.