Brugervejledning Radiatormåler futura+

Præcis forbrugsmåling

Brunata Futura+ er din garanti for en retfærdig forbrugsfordeling…
Der er ingen, der har lyst til at betale for underboens forbrug af varme. Derfor er Brunata Futura+ det sikreste valg til registrering af varmeforbruget i ejendomme, hvor flere beboere skal deles om varmeudgiften. Brunata Futura+ er en elektronisk måler, der monteres på radiatoren. Den er udviklet og fremstillet i Danmark til danske forhold. Dermed kan den enkelte beboers varmeudgift opgøres og afregnes som en 100 % retfærdig andel af hele ejendommens varmeudgift.

To målinger sikrer mod falsk forbrugsregistrering
Teknologien bag Brunata Futura+ er blandt andet baseret på en såkaldt ”ægte 2-føler måling”. Det betyder at Brunata Futura+ løbende måler både radiatorens overfladetemperatur og rummets lufttemperatur. Efterfølgende beregnes varmeforbruget som forskellen mellem temperaturerne. Dette sikrer at ekstern varme fra fx sol, brændeovn, komfur og elektriske installationer ikke registreres som forbrug.

Brunata Futuras hukommelse har flere fordele
Hukommelsesfunktionen har bl.a. den fordel, at måleren ikke nødvendigvis skal aflæses på en bestemt dag i forbindelse med flytninger. Hvis Brunata Futura+ udsættes for forsøg på manipula­tion eller anden overlast, registreres dette også i hukommelsen med angivelse af dato og tidspunkt.

De mange gemte målinger giver også mulighed for at vurdere, om et usædvanligt energiforbrug skyldes dårlige brugervaner, fejl ved varmeanlægget eller mangler ved ejendommens isolering.
Det årlige varmeforbrug gemmes i målerens hukommelse i hele 10 år.

Brunata Futura har markedets længste levetid – det er også godt for miljøet 
De fleste andre elektroniske forbrugsmålere på markedet er engangsmålere. Det betyder at hele måleren skal skiftes, når batteriet er brugt op. Alle målere i Brunata Futura serien har et udskifteligt 10-års lithium batteri og holder længere.

Praktisk fjernaflæsning og adgang til forbrugsoverblik
Ligesom de øvrige målere i Brunata Futura serien leveres Brunata Futura+ med radiosendermodul til fjernaflæsning. Med automatisk radiooverførsel af data fra den enkelte måler direkte til Brunata, WebMon, Brunatas unikke internetbaserede servicesystem, er det slut med de ressourcekrævende besøg ved manuel aflæsning. Brunata WebMon giver ligeledes beboere og administratorer adgang til løbende at følge med i forbruget via Internettet.

For rådgivere og andre med behov for at belyse tilstand og energieffektivitet i en bygning kan WebMon leveres med et særligt modul, der grafisk præsenterer data på en overskuelig måde.