Brugervejledning radiatorproblemer

Vedr. radiatorerne og varme

Min radiator er tilstoppet – hvad gør jeg?

Nu er fyringssæsonen godt i gang, og bestyrelsen har fået en del henvendelser angående, hvordan man ordner en radiator, der ikke virker. Vi vil godt først for en god ordens skyld præcisere, at det som udgangspunkt er den enkelte andelshavers ansvar at reparere en tilstoppet radiator. Har du en radiator, der ikke virker, så kan du enten bruge vedlagte beskrivelse fra en avisartikel, eller du kan kontakte Jagtvejens vvs eller andet vvs-firma, men dette er for egen regning. Dog betaler foreningen selvfølgelig, hvis det efterfølgende viser sig, at en radiator er defekt. Hvis dette er tilfældet, skal bestyrelsen kontaktes straks.

Dette brev omhandler derfor dels en beskrivelse af, hvordan du selv på en nem måde kan ordne en tilstoppet radiator, og dels en beskrivelse af, hvordan du skal behandle dine radiatorer for at spare på varmen.

Spar på varmen og korrekt brug af radiatorer

En radiator, der er skruet helt op, er en dårligere og dyrere løsning end fire radiatorer, der afgiver 25% varme hver. Selvom én radiator let ville kunne klare varmebehovet i et rum, er det derfor mere økonomisk at indstille alle radiatorer på svag varme.

1. Vær sikker på, at radiatorerne fungerer

 Sørg for, at radiatorerne altid fungerer, som de skal. Det gør de, når de er varme i toppen og kolde i bunden.

2. Sørg for en passende temperatur

Find en passende temperatur i de forskellige rum. For hver grad, du hæver temperaturen, bruger du nemlig fem procent mere energi. Der bør være mindst 16 °C i alle rum. Kommer temperaturen under 14 °C, kan det give fugtproblemer.

Af hensyn til bygningen skal alle værelser i boligen helst være opvarmede. Det gælder også soveværelset og andre rum, som du normalt ville holde køligere end resten. Den anbefalede temperatur er mellem 18 og 21°C grader i opholdsrum som stue, køkken og soveværelse. Stor forskel på temperaturen i rummene kan give træk og kolde vægge.

3. Tænd for alle radiatorer

Tænd for mange radiatorer samtidig. På den måde bliver varmen behageligt fordelt. Du sparer ikke noget ved bare at skrue helt op for én radiator. Den bruger nemlig mere varme end to eller tre, der kører på kvart drift.

4. Undgå at dække din radiator til

Lad være med at tørre tøj på en radiator eller stille møbler for tæt på den. Så kan den ikke komme af med varmen og skal bruge for meget energi på at varme rummet op, og den kan ikke føle rumtemperaturen.

5. Kontrollér dine termostater

Kontrollér 1-2 gange årligt, om termostaterne virker. Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Når du slukker, skal den blive kold efter 1-2 timer. Hvis ikke, kan det betale sig at få termostaten repareret. (For Strandblvd 64: hvis du har fjernfølere på dine termostater som måler rumtemperaturen, så sørg for, at de er placeret uden for radiatorafskærmingen, da føleren ellers ikke kan måle rummets temperatur).

Indstil termostatventilen korrekt. Stil termostatventilen på radiatoren mellem trin 3 og 4. Dette giver en temperatur på mellem 18°C og 21°C. Hver streg betyder en 5-6% større varmeudgift.

6. Luft ud på den rigtige måde

Luft ud 2-3 gange dagligt, så du undgår problemer med fugt og dårligt indeklima. Den bedste måde er at skabe gennemtræk i 5-6 minutter og ikke lade vinduer stå på klem længere tid ad gangen. Husk at skrue ned for radiatorerne, når du lufter ud, ellers vil radiatortermostaten registrere, at der bliver koldt i rummet og derefter øge varmegennemstrømningen.