Udleje (fremleje) af andelsbolig

En andelshaver er berettiget til at udleje/fremleje sin lejlighed jf. foreningens vedtægter. Man skal som udlejende andelshaver være opmærksom på, at lejemål og -aftale skal være godkendt af bestyrelsen inden man påbegynder udlejen. Udlejningen skal ske i henhold til lejelovens bestemmelser.

Der er stramme regler jf. lovgivningen for hvilken leje, der kan opkræves. Bestyrelsen kan alene godkende et lejeniveau pr. år på maksimalt kr. 682,50 pr. kvadratmeter. Denne leje kan alene tillægges  diverse forbrugsomkostninger for varme, internet, tv og lignende.

Foreningen påtager sig ikke ansvar for fastlagt lejeniveau, hvilket således alene er et forhold mellem udlejende andelshaver og lejer, hvis lejer gør indsigelse til huslejenævn og eller boligretten.

 

Vedr. korttidsleje (airbnb og lignende):

Det er tilladt for andelshaver, at foretage korttidsudlejning af ens andelsbolig i op til maksimalt 30 dage pr. kalenderår.